Trwa ładowanie...
d186jhl

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (64/2011)

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (64/2011)

Share
d186jhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych w celu umorzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż działając na podstawie upoważnienia kompetencyjnego wynikającego z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Emitenta podjął w dniu 23 listopada 2011 roku uchwałę w sprawie przyjęcia Programu skupu akcji własnych. Zarząd Gastel Żurawie Wieżowe S.A. informuje, że termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, wyznaczony został na dzień 15 grudnia 2011 roku a jego realizacja trwać będzie do 31 grudnia 2014 roku nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Realizacja Programu skupu akcji będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 6 NWZ Gastel Żurawie S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku.
Szczegółowe warunki realizacji skupu akcji własnych zawarte są w Programie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zalacznik - program skupu akcji.pdf | Program skupu akcji własnych Gastel Żurawie S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

| | | GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@gzsa.pl | | www.gastel-zurawie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2011-11-24 PIotr Guzowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

Podziel się opinią

Share
d186jhl
d186jhl