Trwa ładowanie...
d1mndii

GDOŚ: Poszukiwania gazu łupkowego nie wpłynęły znacząco na środowisko

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Prowadzone w Polsce prace rozpoznawcze gazu łupkowego, w tym szczelinowanie, nie wpłynęły znacząco na stan środowiska, wynika z badań przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Share
d1mndii

"Nie stwierdzono znaczących i trwałych zmian stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych, pogorszenia parametrów gleb pod kątem rolniczym ani podwyższenia stężeń pierwiastków promieniotwórczych (radonu) w glebie. Prowadzone działania nie miały także wpływu na stan zasobów wód podziemnych (nie spowodowały obniżenia zwierciadła wód podziemnych)" - czytamy w komunikacie.

Ustalono, że odnotowane tymczasowe podwyższenie analizowanych parametrów w powietrzu gruntowym miało związek z pokryciem badanych terenów folią uszczelniającą lub pochodziło z pokładów węgla.

"Podczas pracy urządzeń spalinowych dużej mocy i wysokowydajnych pomp, w trakcie szczelinowania, odnotowano krótkotrwałe przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu i chwilowe podwyższenie wartości niektórych parametrów analizowanych w powietrzu (tlenki siarki i azotu oraz związki organiczne)" - czytamy także w materiale.

d1mndii

Ingerencja w krajobraz była stosunkowo krótkotrwała. Nie zarejestrowano także drgań pochodzących od wstrząsów sejsmicznych związanych z procesem pękania górotworu spowodowanym szczelinowaniem.

"Na podstawie otrzymanych wyników należy podkreślić, że kluczowym dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska aspektem prowadzonych prac jest ścisłe przestrzeganie zarówno przepisów prawnych, jak i procedur dotyczących robót geologicznych (wiercenia otworów, wykonywania zabiegów szczelinowania itp.) oraz procesów transportu i odzysku / unieszkodliwiania odpadów, które powstają podczas wiercenia i szczelinowania" - podsumowano.

W jednym z raportów z badań zawarto zalecenia dotyczące prowadzenia monitoringu środowiska oraz rekomendacje dotyczące prac wykonywanych na koncesjach łupkowych przez przedsiębiorstwa. Wyniki badań zostaną wykorzystane m.in. do przygotowania zestawu dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska podczas prac związanych z gazem z łupków, podano także.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska otrzymała 3 lata temu od ministra środowiska polecenie wykonania badań nad oddziaływaniem na środowisko i ludzi prac rozpoznawczych dotyczących gazu z łupków. Badania były realizowane na terenach, na których prowadzono prace rozpoznawcze, oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

(ISBnews)

d1mndii

Podziel się opinią

Share
d1mndii
d1mndii