Trwa ładowanie...
d3xutc3
espi

GEKOPLAST - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect (2/2015) - EBI

GEKOPLAST - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect (2/2015)

Share
d3xutc3
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie informuje, że w dniu 12 stycznia 2013 został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 5 305 285 akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C i D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: - 100 000 akcji serii A, - 1 740 000 akcji serii B1, - 105 285 akcji serii B2, - 700 000 akcji serii C, - 2 660 000 akcji serii D. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Górowski Prezes Zarządu
Joanna Siempińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xutc3

Podziel się opinią

Share
d3xutc3
d3xutc3