Trwa ładowanie...
d1dtjdd
espi

GEOINVENT - Zawiadomienie Akcjonariusza (9/2015) - EBI

GEOINVENT - Zawiadomienie Akcjonariusza (9/2015)

Share
d1dtjdd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GeoInvent S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03.03.2015 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Pana Przemysława Czerneckiego zawiadomienie, iż jego udział w kapitale zakładowym Spółki GeoInvent S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu. Zmniejszenie to spowodowane jest sprzedażą akcji Spółki GeoInvent S.A. w liczbie 130.933 (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) sztuk w ramach transakcji sesyjnych zawartych w dniach 24.02-03.03.2015 roku Przed zajściem powyższego zdarzenia Pan Przemysław Czernecki posiadał 180.659 akcji co stanowiło 48.79% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 180.659 głosów, stanowiących 48.79% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki GeoInvent S.A. Obecnie Pan Przemysław Czernecki posiada 49.726 akcji co stanowi 13.43% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 49.726 głosów, stanowiących 13.43% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki GeoInvent S.A. Ponadto, Zarząd
Spółki pozyskał informacje od Akcjonariusza Pana Przemysława Czerneckiego, iż środki zdobyte ze sprzedaży akcji częściowo planuje przeznaczyć na objęcie akcji w ramach emisji restrukturyzacyjnej, którą Spółka planuje przeprowadzić po rejestracji zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejonowy przegłosowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 7 stycznia 2015 roku. Art. 69 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienieozbyciu_130tys-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

Podziel się opinią

Share
d1dtjdd
d1dtjdd