Trwa ładowanie...
d1r1qyd
d1r1qyd
espi

GETIN - Nabycie papierów wartościowych Emitenta (27/2013)

GETIN - Nabycie papierów wartościowych Emitenta (27/2013)
Share
d1r1qyd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie papierów wartościowych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dziś otrzymał od niżej wymienionych osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Emitenta zawiadomienia o objęciu przez te osoby w dniu 26 lipca 2013 r. akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding S.A. wyemitowanych w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich za II półrocze 2012 w Getin Holding S.A. (dalej: Akcje), prowadzonego w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta Regulamin Programu Opcji Menedżerskich w Spółce Getin Holding S.A. na lata 2011 - 2013 (dalej: Regulamin) i podany do publicznej wiadomości w dniu 21 lipca 2011 roku raportem bieżącym Emitenta nr 57/2011. Pan Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta objął 46 868 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 46 868,00 zł. Pan Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta objął 8 485 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 8 485,00 zł. Pan Andrzej Błażejewski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta
objął 1 018 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 1 018,00 zł. Pan Marek Grzegorzewicz, Członek Rady Nadzorczej Emitenta objął 678 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 678,00 zł. Pan Longin Kula, Członek Rady Nadzorczej Emitenta objął 678 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 678,00 zł. Pan Radosław Boniecki, Wiceprezes Zarządu Emitenta objął 2 545 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 2 545,00 zł. Zapisy na Akcje zostały złożone za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. W dniu 26 lipca 2013 roku Akcje zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d1r1qyd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2013-07-26 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r1qyd

Podziel się opinią

Share
d1r1qyd
d1r1qyd