Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. (173/2013)

Share
d3kpw4l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 173 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienia od pełnomocnika dr. Leszka Czarneckiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa") o następujących transakcjach na papierach wartościowych Emitenta: Pan dr Leszek Czarnecki ? Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta poinformował o zbyciu w dniu 27 lipca 2013 r. na rzecz LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 4 133 099 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 7.894.219,09 zł. Zbycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 27 lipca 2013 r. pomiędzy Panem dr. Leszkiem Czarneckim jako sprzedającym a spółką pod firmą LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki poinformował o dokonaniu w
dniu 27 lipca 2013 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, tj. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie transakcji nabycia 4 133 099 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 7.894.219,09 zł. Nabycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 27 lipca 2013 r. pomiędzy Panem dr Leszkiem Czarneckim jako sprzedającym a spółką pod firmą LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jest spółką kontrolowaną przez dr. Leszka Czarneckiego. Pan dr Leszek Czarnecki poinformował ponadto o nabyciu w dniu 29 lipca 2013 r. 4 133 099 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 4.133.099,00 zł. Nabycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 29
lipca 2013 r. pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem dr Leszkiem Czarneckim jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie. Nabycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Panem dr. Leszkiem Czarneckim jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki poinformował o dokonaniu w dniu 29 lipca 2013 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, tj. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie transakcji zbycia 4 133 099 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 4.133.099,00 zł. Zbycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 29 lipca 2013 r. pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem dr. Leszkiem Czarneckim jako
kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie. Zbycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Getin Noble Bank S.A. a Panem dr. Leszkiem Czarneckim jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. z dnia 30 marca 2011 r. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką pośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2013-07-30 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l