Trwa ładowanie...
d28nr35
d28nr35
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. (51/2012)
Share
d28nr35
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.)("Emitent") informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Maurycego Kuhn ? Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu przez Pana Maurycego Kuhn na własny rachunek następujących transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela Emitenta (ISIN: PLGETBK00012): - w dniu 11 czerwca 2012 r.: kupno 50.000 akcji za 70.000 zł - w dniu 12 czerwca 2012 r.: kupno 20.000 akcji za 27.950 zł - w dniu 13 czerwca 2012 r.: kupno 30.000 akcji za 41.661,81 zł Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
(22) 541 51 58 (22) 5415159
(telefon) (fax)
bank@gnb.pl www.gnb.pl
(e-mail) (www)
108-000-48-50 141334039
(NIP) (REGON)
d28nr35

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Krzysztof Rosiński Wiceprezes Zarządu
2012-06-13 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28nr35

Podziel się opinią

Share
d28nr35
d28nr35