Trwa ładowanie...
d2mmt1h

GETIN - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2015)

GETIN - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2015)

Share
d2mmt1h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 27 marca 2015 roku, powołało, począwszy od dnia 1 maja 2015 roku, na nową, wspólną kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Leszka Czarneckiego, Pana Remigiusza Balińskiego, Pana Marka Grzegorzewicza, Pana Andrzeja Błażejewskiego oraz Pana Adama Maciejewskiego. Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej: Leszek Czarnecki Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem Harvard Business School (AMP).
Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie. W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji
tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007. W 2009 roku został uznany przez Puls Biznesu za ?Przedsiębiorcą XX-lecia? w organizowanym przez dziennik konkursie, a także otrzymał nagrodę honorową w konkursie ?Przedsiębiorca Roku? , przyznaną mu przez Ernst & Young. PKPP Lewiatan wręczył w 2010 roku Leszkowi Czarneckiemu Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięty sukces w biznesie oraz aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska biznesu. W plebiscycie organizowanym w 2011 roku przez organizację Pracodawców RP i Puls Biznesu otrzymał kolejną nagrodę dla ?Przedsiębiorcy Roku 2010?. W tym samym roku otrzymał również wyróżnienie ?Business Leader of the Year? przyznawane przez Warsaw Business Journal. W 2013 roku został
uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem rynku kapitałowego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych. Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: ? Getin Holding S.A. (Przewodniczący) ? Getin Noble Bank S.A. (Przewodniczący), ? Idea Bank S.A. (Przewodniczący), ? T.U. Europa S.A. i T.U. Europa na Życie S.A. (Wiceprzewodniczący), ? LC Corp S.A. (Przewodniczący), ? Open Finance S.A. (Przewodniczący), ? Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący), ? Fundacja St Antony's College Oxford - Noble Foundation (Przewodniczący). Remigiusz Baliński Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem
Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu. ? W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego. ? W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. ? W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.). ? W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o. Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem. Poza tym pełni też funkcje: ? Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we
Wrocławiu ? Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu, ? Prezes Zarządu Money Profi sp. z o.o. we Wrocławiu, ? Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. ? Prezes Zarządu Total Finance sp. z o.o. w Warszawie, ? Prezes Zarządu Total Money sp. z o.o. w Warszawie. Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: ? Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący), ? Open Finance S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący), ? Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący), ? Idea Box S.A. w Warszawie (Przewodniczący), ? Home Broker S.A. w Warszawie (Przewodniczący), ? Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący), ? Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący), ? Noble Securities S.A. w Krakowie (Wiceprzewodniczący), ? Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący), ? Idea Expert S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący), ? Carcade OOO w Kaliningradzie (Wiceprzewodniczący), ? GetBack S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący), ? Getin Noble Bank
S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący), ? Idea Money S.A. w Warszawie, ? TAX Care S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący), ? LC Corp S.A. we Wrocławiu, ? BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. w Warszawie, ? Getin Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący), ? Sky Tower S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący), ? Idea Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący), ? Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący), ? Europejski Dom Brokerski sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący), ? VB Leasing Polska S.A. we Wrocławiu, ? Open Brokers S.A. w Warszawie, Marek Grzegorzewicz Marek Grzegorzewicz, przedsiębiorca, inwestor w branży energetycznej, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1984 r.) oraz Henley Management College ? studia MBA (1999-2001 r.). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2010-2013 r.). Ukończył: kurs i egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, kurs z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Institute of Directors
(IOD) Londyn. W latach 1997-1999 Centre of Executives Development, Cambridge: 2-letni cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania wartością firmy oraz w Henley Management College: szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia scenariuszy strategicznych, identyfikacji i budowania możliwości strategicznych organizacji - strategie wejścia na nowe rynki, zarządzanie wiedzą. W latach 1984?1991 był zatrudniony w Diora S.A., na ostatnim stanowisku jako Dyrektor Sprzedaży, kolejno w okresie 1992?1993 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający na Dolny Śląsk w firmie InterAms Sp. z o.o., W latach 1993?1994 w randze Podsekretarza Stanu pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu na stanowisku Dyrektora Generalnego. Od 1994 do 2001 pracował w Cadbury Poland S.A., do roku 1998 jako Dyrektor Zarządzający, a w latach 1998?2001 jako Dyrektor Zarządzający na Region Europy Środkowej, W latach 2002-2003 był zatrudniony w LC Corp S.A. i Getin SP S.A. W obu firmach na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 2005-2006 pracował na
stanowisku Prezesa Zarządu w Tele Video Media Sp. z o.o. Od 2006 do 2008 roku był zatrudniony jako Dyrektor ds. Strategii, Rozwoju i Sprzedaży w Fortum Heat Poland Sp. z o.o. Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych między innymi takich firm jak: Kopex S.A., ATM S.A. Wrocław, Tarczyński S.A., Getin Bank S.A., Getin Leasing S.A., Finepharm S.A., Fortum Częstochowa, Getin Noble Bank S.A. Od 2002 r. prowadzi przedsiębiorstwo KMC Marek Grzegorzewicz specjalizujące się w doradztwie strategicznym oraz w transakcjach fuzji oraz przejęć, współwłaściciel kilku spółek energetycznych. Jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych spółek: Getin Holding S.A. oraz Idea Bank S.A., a także Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Od 2000 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii we Wrocławiu. Andrzej Błażejewski Andrzej Błażejewski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1974 r.) oraz Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od 1985 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych
rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. ? W latach 1974 ? 1978 pracował w Predom-Polar we Wrocławiu. ? W latach 1979 ? 1982 pracował w Pafawag Wrocław oraz WPB Wrocław. ? W latach 1982 ? 1984 był Głównym księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. ? W latach 1985 ? 1988 pracował jako Główny księgowy/Główny ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania SP we Wrocławiu. ? W latach 1988 ? 1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w ?TAN? sp. z o.o. we Wrocławiu. ? W latach 1989 ? 1990 był Głównym księgowym i Dyrektorem w ?TAN? sp. z o.o. we Wrocławiu. ? W latach 1990 ? 1995 był Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego ?Accordab? sp. z o.o. we Wrocławiu. ? W latach 1995 - 1999 pełnił rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego ?Accordab? sp. z o.o. we Wrocławiu. ? W latach 2000 ? 2002 był Wiceprezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego ?Accord`ab? sp. z o.o. we Wrocławiu. Andrzej Błażejewski jest
Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej L.C. Corp S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. Andrzej Błażejewski jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego ?Accordab? sp. z o.o., współwłaścicielem i członkiem Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu Gospodarczego ?AccordNext? sp. z o.o. we Wrocławiu oraz współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie sp. z o. o. Adam Maciejewski Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz - organizowanego przez U.S. Securities and Exchange Commission - programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg krajowych i międzynarodowych szkoleń z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego, zarządzania projektami,
technik inwestycyjnych, planowania i oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów finansowych oraz protokołu dyplomatycznego. W latach 1994-2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Działu Notowań, dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku, członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Aktywny członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation of European Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, WSE Services SA oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Aktualnie udziałowiec i wiceprezes Zarządu Finder Capital Sp. z o.o. oraz akcjonariusz i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Finder SA. Pełni również funkcje członka rad nadzorczych Private Equity Managers SA, Merlin SA, Małpka SA oraz Fundacji Róbmy Swoje dla Kultury. Prowadzi również własną działalność gospodarczą pod firmą Adam Maciejewski Doradztwo Gospodarcze. Członek Konwentu Politechniki Warszawskiej,
Międzynarodowej Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. W 2013, kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW SA, spółka została uznana w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu. W 2014 laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 ?za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania?. Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 797 77 00 | | 071 797 77 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@getinsa.pl | | www.getinholding.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-94-236 | | 932117232 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2015-03-27 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h