Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

GETIN - ZMIANA KLUCZOWYCH ZAŁOŻEŃ DO REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH PRZYJĘCIE REGULAMINU...

GETIN - ZMIANA KLUCZOWYCH ZAŁOŻEŃ DO REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH PRZYJĘCIE REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH (57/2011)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZMIANA KLUCZOWYCH ZAŁOŻEŃ DO REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH PRZYJĘCIE REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uchwałą zmiany kluczowych założeń do Regulaminu Opcji Menedżerskich (opublikowane raportem bieżącym nr 25/2011 z dnia 31 marca 2011 roku), a następnie podjęła uchwałę zatwierdzającą Regulamin Programu Opcji Menedżerskich w Spółce, stanowiący załącznik do niniejszego raportu. Rada Nadzorcza ustaliła następujące kluczowe założenia do regulaminu Opcji Menedżerskich: 1. Uczestnikami Programu Opcji Menadżerskich będą osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby wchodzące w skład Zarządów spółek powiązanych z Getin Holding SA, jak i osoby należące do kluczowej kadry kierowniczej Spółki lub spółki powiązanej, wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki. 2. Uczestnicy Programu Opcji Menedżerskich zobowiązani będą do nierozporządzania akcjami Spółki nabytymi w ramach Programu Opcji Menedżerskich do dnia wygaśnięcia opcji call obejmującej odsprzedaż wszystkich
akcji przez Menedżera na rzecz Getin Holding, gdy skonsolidowany zysk netto Grupy Getin Holding za lata 2011-2013, przypisany akcjonariuszom dominującym, nie osiągnie poziomu minimalnego, tj. 1.800.000.000,- zł. 3. Rozpoczęcie Programu Opcji Menedżerskich nastąpi w 2011 roku, a jego zakończenie przewiduje się na rok 2014, 4. Opcje zostaną przyznane za lata 2011, 2012, 2013. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 w związku z art.56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.Dz.u. z 2009r, nr 185, poz.1439 z późn.zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | regulaminPOM2011-2013.pdf | REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE GETIN HOLDING S.A LATA 2011 ? 2013 przyjęty Uchwałą nr 25 Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d32vd5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Radosław Boniecki Prezes Zarządu
2011-07-21 Łukasz Chojnacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v