Trwa ładowanie...
d1jdiax
d1jdiax

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA dopuszczenie obligacji

...
Share
d1jdiax

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A i B do obrotu giełdowego na Catalyst

16.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2012

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") informuje, że w dniu 15 lutego 2012 r. Zarząd GPW uchwałą Nr 141/2012 dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 1) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, 2) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

kom espi abs/

d1jdiax

Podziel się opinią

Share
d1jdiax
d1jdiax