Trwa ładowanie...
d234s5m

GINO ROSSI S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (7/2015)

GINO ROSSI S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (7/2015)

Share
d234s5m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Forum TFI") działającego w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (?Fundusze?), przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), zgodnie z którym Spółka została poinformowana, że: W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 25 lutego 2015 r. 70.000 akcji Spółki łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył o ponad 2% ogólnej liczby głosów w stosunku do dotychczas ujawnionego udziału. Przed zmianą udziału w Spółce Fundusze posiadały łącznie 8.874.597 akcji Spółki, stanowiących 17,70% kapitału
zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 8.874.597 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zmianie udziału w Spółce Fundusze łącznie posiadają 8.944.597 akcji spółki, stanowiących 17,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 8.944.597 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Fundusze nie mają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Fundusze nie zawarły umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której to mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d234s5m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2015-03-02 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d234s5m

Podziel się opinią

Share
d234s5m
d234s5m