Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

GINO ROSSI S.A. - Przyjęcie do depozytu akcji serii A w KDPW S.A. (17/2011)

GINO ROSSI S.A. - Przyjęcie do depozytu akcji serii A w KDPW S.A. (17/2011)
Share
d2j5q0m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do depozytu akcji serii A w KDPW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 kwietnia 2011 r. Zarząd KDPW S.A. postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.637.210 (jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Gino Rossi S.A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz nadać im kod PLGNRSI00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLGNRSI00015.Zarejestrowanie powyższych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa powyżej nie wcześniej jednak niz w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych
akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.Akcje podlegające rejstracji, o których mowa powyżej, są akcjami po konwersji akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A.Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)
d2j5q0m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Witold Jesionowski Prezes Zarządu Witold Jesionowski
2011-04-11 Anna Stenszke Wice Prezes Anna Stenszke

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m