Trwa ładowanie...
d1cwwiw

GINO ROSSI S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. (5/2013)

GINO ROSSI S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. (5/2013)

Share
d1cwwiw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ("Rozporządzenie"), informuje o terminach przekazania raportów okresowych w 2013 roku: I. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: 1) IV kwartał 2012 ? 01 marca 2013 roku; 2) I kwartał 2013 ? 15 maja 2013 roku; 3) III kwartał 2013 ? 14 listopada 2013 roku. II. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 ? 30 sierpnia 2013 roku. III. Raport roczny jednostkowy za rok 2012 ? 30 kwietnia 2013 roku. IV. Raport roczny skonsolidowany za rok 2012 ? 30 kwietnia 2013 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje
finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z raportem biegłego rewidenta z jego przeglądu. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2013-01-28 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw