Trwa ładowanie...
dpqaswn
dpqaswn
espi

GINO ROSSI S.A. - Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu. (65/2013)

GINO ROSSI S.A. - Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu. (65/2013)
Share
dpqaswn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 października 2013 r. wpłynęła do Spółki Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1260/2013 ("Uchwała") w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Spółki. Zgodnie z Uchwałą, na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1,2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2013-10-29 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpqaswn

Podziel się opinią

Share
dpqaswn
dpqaswn