Trwa ładowanie...
d3z1ieg
espi

GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o korekcie zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwiet...

GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o korekcie zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwietnia 2012 r. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych o zbyciu akcji. (4/2012)
Share
d3z1ieg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o korekcie zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwietnia 2012 r. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych o zbyciu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Treść zawiadomienia: GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. powzięła informację o dokonaniu przez Pana Ireneusza Króla korekty zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwietnia 2012 r. dotyczącego nabycia przez spółkę Trust Trading sp. z o.o. od Centrozap S.A. 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. W treści zawiadomienia omyłkowo została określona średnia cena nabycia akcji: 0,97 zł za 1 akcję. Prawidłowa średnia cena nabycia akcji wynosi: 1,03 zł za jedną akcję. Treść zawiadomienia po korekcie brzmi: GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 03.04.2012 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Ireneusza Króla w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu przez Spółkę Centrozap S.A. w dniu 2 kwietnia 2012 roku w ramach transakcji pozagiełdowej łącznie 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 1,03 zł za 1 akcję, stanowiących 48,42% w kapitale zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem niniejszych transakcji Spółka Centrozap S.A. posiadała 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 48,42% kapitału zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu niniejszych transakcji Centrozap SA nie posiada akcji GKS GieKSa Katowice S.A. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje GKS GieKSa Katowice S.A. ? spółka Centrozap S.A. jest blisko związaną z Panem Ireneuszem Królem w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) ? w spółkach zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Jacek Krysiak Prezes Zarządu
2012-04-10 Radosław Bryłka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1ieg

Podziel się opinią

Share
d3z1ieg
d3z1ieg