Trwa ładowanie...
d4gchpx

GLOBAL COSMED S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na oka...

GLOBAL COSMED S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i F. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D (9/2013)

Share
d4gchpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL COSMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i F. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki GLOBAL COSMED S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą Nr 901/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku, postanowił: 1) wprowadzić z dniem 19 sierpnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GLOBAL COSMED S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 7.253.104 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto cztery) akcje serii C, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGLBLC00011", b) 6.254.085 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji serii D, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 sierpnia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGLBLC00011", c) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGLBLC00011"; 2) notować akcje Spółki, o których mowa w pkt
1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GLCOSMED" i oznaczeniem "GLC". Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , uchwałą Nr 900/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku, wyznaczył na 16 sierpnia 2013 r. dzień ostatniego notowania 6.254.085 (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu czterech tysięcy osiemdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki GLOBAL COSMED S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGLBLC00029". Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

| | | GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GLOBAL COSMED S.A. | | Farmaceutyczny (far) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 26-600 | | RADOM | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WIELKOPOLSKA | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 48 360 83 62-64 | | +48 48 360 92 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@globalcosmed.pl | | www.globalcosmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-93-71 | | 670990050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2013-08-13 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

Podziel się opinią

Share
d4gchpx
d4gchpx