Trwa ładowanie...
d2kbtcd
espi

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA INVENT...

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA INVENTI S.A. (60/2013)
Share
d2kbtcd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL ENERGY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA INVENTI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w wyniku dokonania w dniu 18.10.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego INVENTI S.A. do kwoty 5.526.400 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych), w drodze emisji 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, procentowy udział Global Energy S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 7,24% do 3,79%, skutkując zejściem poniżej progu 5%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL ENERGY S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kbtcd

Podziel się opinią

Share
d2kbtcd
d2kbtcd