Trwa ładowanie...
d47unl8

GLOBAL ENERGY S.A. - Zbycie akcji spółki pod firmą Global Energy S.A. oraz zmiana stanu posiadani...

GLOBAL ENERGY S.A. - Zbycie akcji spółki pod firmą Global Energy S.A. oraz zmiana stanu posiadania (53/2013)

Share
d47unl8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji spółki pod firmą Global Energy S.A. oraz zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), informuje iż w dniu 12 sierpnia 2013 roku do Spółki wpłynęło od spółki Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka komandytowo-akcyjna (dalej "SFS ERGO S.K.A") zawiadomienie w trybie Art. 69 ust 1 pkt 2 oraz Art. 69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2009r. Nr 185 poz. 1439, Nr 184, poz. 1439) o sprzedaży w dniu 12 sierpnia 2013 roku na rynku regulowanym 304.084 (słownie: trzysta cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcji dopuszczonych do obrotu publicznego spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie stanowiących 2,67% (słownie: dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. dalej zwanej "transakcją". SFS ERGO S.K.A. poinformowała w
zawiadomieniu, że przed w/w transakcją posiadała 854.084 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki Global Energy S.A. uprawniających do 854.084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A., stanowiących 7,49% (słownie: siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. W skutek zawarcia w/w transakcji zmienił się stan posiadania akcji Spółki przez SFS ERGO S.K.A., który w jej wyniku wynosi 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Global Energy S.A. uprawniających do 550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A., stanowiących 4,83% (słownie: cztery i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. Ponadto SFS ERGO S.K.A. poinformowała, że w związku z zejściem poniżej progu 5% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. informacja o dalszych zamiarach zwiększania lub zmniejszania stanu zaangażowania nie dotyczy spółki Supernova Financial Services Sp. z o.o. ergo S.K.A., a także, że brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki posiadanych przez SFS ERGO S.K.A. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

| | | GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GLOBAL ENERGY S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-696 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pankiewicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 497 19 62 | | 22 497 19 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@globalenergy.pl | | www.globalenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

Podziel się opinią

Share
d47unl8
d47unl8