Trwa ładowanie...
d2rg5nw
d2rg5nw
espi

GOLDWYN CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania (8/2013)

GOLDWYN CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania (8/2013)
Share
d2rg5nw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GOLDWYN CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku Emitent powziął informację od Goldwyn Limited, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) poinformowała, że: w dniu 24 lipca 2013 Goldwyn Limited otrzymała podpisane przez nabywców umowy zbycia akcji, w wyniku których Goldwyn Limited zbyła 39.510.807 akcji Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Przed zawarciem i rozliczeniem transakcji, o których mowa powyżej, Goldwyn Limited posiadała 105.377.031 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 90,89% kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 122.372.223 głosów, tj. 92,05% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, Goldwyn Limited posiada 65.866.224 akcji Emitenta, które stanowią łącznie
56,81% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 82.861.416 głosów, tj. 62,33% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GOLDWYN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GOLDWYN CAPITAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 27
(ulica) (numer)
+48 22 101 09 27 +48 101 09 28
(telefon) (fax)
goldwyncapital@goldwyncapital.pl www.goldwyncapital.pl
(e-mail) (www)
951-230-41-79 142240369
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Bartosz Tomalkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rg5nw

Podziel się opinią

Share
d2rg5nw
d2rg5nw