Trwa ładowanie...
d2s1jc3

GPW: autoryzacja na Catalyst obligacji REMEDIS SA

...

Share
d2s1jc3

24.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Autoryzacja na Catalyst obligacji REMEDIS SA

Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie autoryzacji na Catalyst obligacji imiennych serii AU1, AX1 i AY1 spółki REMEDIS S.A.

§ 1 Na podstawie § 34 ust. 2 w zw. z § 35 Zasad Działania Catalyst, Zarząd Giełdy postanawia o przyznaniu autoryzacji na Catalyst dla następujących obligacji imiennych spółki REMEDIS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 3.000.000 (trzech milionów) obligacji serii AU1 o terminie wykupu 18 listopada 2011 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00047", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM1111AU1", 2) 1.000.000 (jednego miliona) obligacji serii AX1 o terminie wykupu 28 listopada 2011 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00054", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM1111AX1", 3) 2.000.000 (dwóch milionów) obligacji serii AY1 o terminie wykupu 31 stycznia 2012 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00062", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM0112". § 2 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3