Trwa ładowanie...
d1blsi4

GPW: AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC - zawieszenie obrotu

...

Share
d1blsi4

15.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1401/2011 - AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC - zawieszenie obrotu

Uchwała Nr 1401/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC na rynku NewConnect

§ 1 W związku z powzięciem przez Giełdę w dniu 14 listopada 2011 r. istotnej informacji dotyczącej spółki AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC oraz w związku z rozwiązaniem umowy pomiędzy tą spółką a jej Autoryzowanym Doradcą, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i § 18 ust. 7 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót akcjami spółki AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC (oznaczonymi kodem "GB00B52QQW47") w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect począwszy od dnia 16 listopada 2011 r. do końca dnia następującego po dniu, w którym zostaną spełnione przez Spółkę łącznie następujące warunki: 1) przekazanie do publicznej wiadomości istotnej informacji, o której mowa powyżej, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect; 2) zawarcie i wejście w życie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą; 3) przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu i wejściu w życie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą. § 2 Na podstawie przepisów NR 0103 ust. 3 oraz
NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 15 listopada 2011 r. (włącznie), tracą ważność; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1blsi4

Podziel się opinią

Share
d1blsi4
d1blsi4