Trwa ładowanie...
d1t9uq8

GPW: BOWIM S.A. - dopuszczenie do obrotu

...

Share
d1t9uq8

20.01. Warszawa (PAP/GPW)
- BOWIM S.A. - dopuszczenie do obrotu

Uchwała Nr 75/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E i F spółki BOWIM S.A.

§ 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BOWIM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 6.375.000 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B, b) 3.882.000 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii D, c) 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E, d) 2.117.647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1t9uq8

Podziel się opinią

Share
d1t9uq8
d1t9uq8