Trwa ładowanie...
d2wodh8
d2wodh8

GPW: BRE BANK S.A.

...
Share
d2wodh8

29.11. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1444/2011 - BRE BANK S.A.

Uchwała Nr 1444/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki BRE BANK S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 208 (dwieście osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki BRE BANK S.A. o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRE BANK S.A. z dnia 14 marca 2008 r. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BRE BANK S.A. o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRE0000012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2wodh8

Podziel się opinią

Share
d2wodh8
d2wodh8