Trwa ładowanie...
d3z7jmz

GPW: CP ENERGIA SA

...

Share
d3z7jmz

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki CP ENERGIA SA

Uchwała Nr 1499/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki CP ENERGIA S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 15 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 32.455.057 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki CP ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCPENR00118"; 2) notować prawa do akcji spółki CP ENERGIA S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CPENERGIA-PDA" i oznaczeniem "CPEA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3z7jmz

Podziel się opinią

Share
d3z7jmz
d3z7jmz