Trwa ładowanie...
d1hmph6

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji ERBUD SA

Uchwała Nr 75/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku...

Share
d1hmph6

Uchwała Nr 75/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ERBUD S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 71.025 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ERBUD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 16 lutego 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ERBUD S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 lutego 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLERBUD00012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1hmph6

Podziel się opinią

Share
d1hmph6
d1hmph6