Trwa ładowanie...
djywbx1

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY

...
Share
djywbx1

27.02. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie do obrotu akcji MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY

Uchwała Nr 233/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 14.451.007 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A., o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 marca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 marca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPPWK000014". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

djywbx1

Podziel się opinią

Share
djywbx1
djywbx1