Trwa ładowanie...
d3ybeg8

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki NEUCA

...

Share
d3ybeg8

04.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki NEUCA

Uchwała Nr 241/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki NEUCA S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 6 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki NEUCA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3ybeg8

Podziel się opinią

Share
d3ybeg8
d3ybeg8