Trwa ładowanie...
d12demr

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki PLAZA CENTERS NV

...

Share
d12demr

27.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki PLAZA CENTERS NV

Uchwała Nr 1234/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki PLAZA CENTERS N.V. z siedzibą w Amsterdamie § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 435.553 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe spółki PLAZA CENTERS N.V. o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 29 września 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PLAZA CENTERS N.V., o których mowa w § 1, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "NL0000686772". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d12demr

Podziel się opinią

Share
d12demr
d12demr