Trwa ładowanie...
d33u5yr

GPW: dopuszczenie do obrotu pda spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ

...

Share
d33u5yr

23.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu pda spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ

Uchwała Nr 1406/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A, b) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B; 2) 600.000 (sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d33u5yr

Podziel się opinią

Share
d33u5yr
d33u5yr