Trwa ładowanie...
d2lffdj

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki DOM MAKLERSKI IDM SA

Uchwała Nr 254/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku...
Share
d2lffdj

Uchwała Nr 254/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki DOM MAKLERSKI IDM S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki DOM MAKLERSKI IDM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 9 czerwca 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki DOM MAKLERSKI IDM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 czerwca 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLIDMSA00044". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2lffdj

Podziel się opinią

Share
d2lffdj
d2lffdj