Trwa ładowanie...
d207rm0

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MARVIPOL SA

...

Share
d207rm0

06.05. Warszawa (PAP) - GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MARVIPOL SA

Uchwała Nr 415/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MARVIPOL S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 395.200 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MARVIPOL S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 10 maja 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki MARVIPOL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 maja 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMRVPL00016". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d207rm0

Podziel się opinią

Share
d207rm0
d207rm0