Trwa ładowanie...
dlr9fyg

GPW dzięki compliance w spółkach chce zwiększać zaufanie do rynków kapitałowych

31.03. Warszawa (PAP) - Giełda Papierów Wartościowych chce nakłaniać spółki giełdowe do wdrażania systemów compliance, by dzięki temu zwiększać zaufanie inwestorów do rynku...

Share
dlr9fyg

31.03. Warszawa (PAP) - Giełda Papierów Wartościowych chce nakłaniać spółki giełdowe do wdrażania systemów compliance, by dzięki temu zwiększać zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego - poinformował prezes GPW Adam Maciejewski.

"Rozpoczynamy poważną debatę, jak w spółkach od środka uruchomić mechanizmy zapewniające, by działały one zgodnie z prawem i regulacjami. Stoimy na stanowisku, że trzeba wprowadzić system compliance, który sprawi, że spółka będzie działała zgodnie z prawem, bo to zmniejszy ryzyko dla inwestora" - powiedział Adam Maciejewski w kuluarach konferencji "Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance".

Dodał, że jednym z głównych zadań, które powinno być zapisane w tworzonym programie rozwoju rynku kapitałowego, jest wprowadzenie polskiej gospodarki na tory innowacyjności. Żeby to było możliwe, małe i średnie spółki muszą mieć możliwość pozyskiwania środków na swój rozwój za pośrednictwem giełdy.

"Rynek kapitałowy ma do odegrania ogromną rolę wprowadzenia gospodarki na tory innowacyjności. Musimy starać się, by więcej oszczędności przekonwertować na rynek kapitałowy, aby zasilały one przedsiębiorstwa i to nie tylko te wielkie, bo one i tak będą korzystały głównie z kredytów bankowych, ale małe i średnie, które kredytów nie mogą dostać, gdyż tworzą ryzyko z punktu widzenia banków. Rynek kapitałowy musi zasilać małe i średnie przedsiębiorstwa, bo one są innowacyjne" - powiedział Maciejewski.

dlr9fyg

"Chcemy podnieść zaufanie do rynku, bo bez tego zaufania pieniądze nie przepłyną z rachunków bankowych na rynek kapitałowy" - dodał prezes GPW.

Marcin Gomoła z T-Mobile Polska, przewodniczący Komisji ds. Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uważa, że korupcja i konflikty interesów są hamulcami w rozwoju biznesowym i stanowią istotną barierę w pozyskaniu kapitału. Widać to po Indeksie Postrzegania Korupcji (CPI), w którym Polska znalazła się na 38 miejscu.

"Wyniki CPI dobrze obrazują konieczność określonych działań w Polsce na rzecz poprawy praktyk w zakresie compliance, w tym podjęcia nie tylko działań represyjnych przez organy ścigania, ale też pobudzenia mechanizmów samoregulacyjnych w firmach, takich jak mechanizm zarządzania zgodnością compliance" - powiedział podczas konferencji Gomoła.

Efektem prac ma być projekt rekomendacji dobrych praktyk w zakresie compliance. W dużej mierze ma on wspierać mechanizmy samoregulacji w biznesie.

dlr9fyg

GPW proponuje, by w kodeksie dobrych praktyk znalazły się zapisy mówiące, że spółki powinny posiadać strukturę organizacyjną uwzględniającą jednostkę compliance, która musi mieć zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej oraz wydawania niezależnych merytorycznie opinii. Zgodnie z intencją giełdy, zarząd spółki projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie w spółce systemu zgodności jej działania z prawem wewnętrznym spółki, otoczeniem regulacyjnym, przyjętymi przez spółkę dobrymi praktykami rynkowymi.

Poniedziałkowa konferencja "Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance" odbyła się pod patronatem medialnym PAP Biznes. (PAP)

pr/ gor/

dlr9fyg

Podziel się opinią

Share
dlr9fyg
dlr9fyg