Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7

GPW: GLOBAL TRADE S.A.

...
Share
dzo2aw7

29.11. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1443/2011 - GLOBAL TRADE S.A.

Uchwała Nr 1443/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GLOBAL TRADE S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki GLOBAL TRADE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 4.000.000 (czterech milionów) akcji serii A2, b) 1.765.000 (jednego miliona siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii B, c) 1.540.000 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy) akcji serii C - pod warunkiem dokonania w dniu 2 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLGLBLT00015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GLOBALTR" i oznaczeniem "GTR"; 3) określić dzień 1 grudnia 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.540.000 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GLOBAL TRADE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGLBLT00023". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7