Trwa ładowanie...
d1quzie

GPW: notowanie praw poboru CERABUD SA

...
Share
d1quzie

22.06. Warszawa (PAP) - GPW: notowanie praw poboru CERABUD SA

Uchwała Nr 579/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CERABUD S.A.

d1quzie

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 91.750.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CERABUD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCRBUD00032", począwszy od dnia 23 czerwca 2010 r. do dnia 2 lipca 2010 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CERABUD-PP" i oznaczeniem "CERP".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d1quzie

Podziel się opinią

Share
d1quzie
d1quzie