Trwa ładowanie...
d2c0eyw

GPW: ostatni dzień notowań pda OPEN FINANCE

...
Share
d2c0eyw

20.04. Warszawa (PAP/GPW) - Ostatni dzień notowań pda OPEN FINANCE

Uchwała Nr 521/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPEN FINANCE S.A. § 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 27 kwietnia 2011 r. dzień ostatniego notowania 4.250.000 (czterech milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPEN FINANCE S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLOPNFN00036". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2c0eyw

Podziel się opinią

Share
d2c0eyw
d2c0eyw