Trwa ładowanie...
d20fd8x

GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki CAPITAL PARK

...

Share
d20fd8x

04.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Ostatnie notowanie PDA spółki CAPITAL PARK

Uchwała Nr 243/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CAPITAL PARK S.A. § 1 Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 6 marca 2014 r. dzień ostatniego notowania 20.955.314 (dwudziestu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu czternastu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CAPITAL PARK S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCPPRK00045". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d20fd8x

Podziel się opinią

Share
d20fd8x
d20fd8x