Trwa ładowanie...
d211ssh

GPW: Pierwsze notowanie akcji D spółki SYNEKTIK

...

Share
d211ssh

11.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji D spółki SYNEKTIK

Uchwała Nr 31/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki SYNEKTIK S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 13 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki SYNEKTIK S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 13 stycznia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSNKTK00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SYNEKTIK" i oznaczeniem "SNT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d211ssh

Podziel się opinią

Share
d211ssh
d211ssh