Trwa ładowanie...
d14yg8u

GPW: Pierwsze notowanie akcji E-KANCELARIA

...

Share
d14yg8u

25.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji E-KANCELARIA

Uchwała Nr 954/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 września 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 12.140.000 (dwunastu milionów stu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 28 września 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEKGPF00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKANCELAR" i oznaczeniem "EKA".
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d14yg8u

Podziel się opinią

Share
d14yg8u
d14yg8u