Trwa ładowanie...
d1n9b8m

GPW: Pierwsze notowanie akcji G spółki POSITIVE ADVISORY

...

Share
d1n9b8m

24.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji G spółki POSITIVE ADVISORY

Uchwała Nr 170/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki POSITIVE ADVISORY S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.196.403 (pięciu milionów stu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu trzech) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki POSITIVE ADVISORY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPSTAD00069"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "POSITIVE-PDA" i oznaczeniem "POSA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1n9b8m

Podziel się opinią

Share
d1n9b8m
d1n9b8m