Trwa ładowanie...
d49t0sl

GPW: Pierwsze notowanie akcji IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

...

Share
d49t0sl

08.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

Uchwała Nr 160/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 13 lutego 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 13 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLIPODS00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IPODS" i oznaczeniem "IOD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d49t0sl

Podziel się opinią

Share
d49t0sl
d49t0sl