Trwa ładowanie...
d3gh0lb

GPW: pierwsze notowanie akcji PREFABET

...
Share
d3gh0lb

19.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji PREFABET

Uchwała Nr 918/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 20 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A. o wartości nominalnej 2,15 zł (dwa złote piętnaście groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRFBT00015": a) 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji serii A, b) 254.234 (dwustu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu trzydziestu czterech) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami
w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PREFABET" i oznaczeniem "PBB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb