Trwa ładowanie...
d1oj4oh

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki AUTO - SPA

...
Share
d1oj4oh

10.04. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji spółki AUTO - SPA

Uchwała Nr 333/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AUTO - SPA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 12 kwietnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 127.559 (stu dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AUTO - SPA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAUTSP00014; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AUTOSPA" i oznaczeniem "ASP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh