Trwa ładowanie...
d292w8a

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki ELEMENTAL HOLDING

...

Share
d292w8a

28.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki ELEMENTAL HOLDING

Uchwała Nr 241/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ELEMENTAL HOLDING S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 marca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 512.040 (pięciuset dwunastu tysięcy czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ELEMENTAL HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 5 marca 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLELMTL00017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ELEMENTAL" i oznaczeniem "EMT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a