Trwa ładowanie...
d23v4t8

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki MEDIAN POLSKA

...

Share
d23v4t8

23.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki MEDIAN POLSKA

Uchwała Nr 276/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MEDIAN POLSKA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 marca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MEDIAN POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 255.000 (dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii A2, pod warunkiem dokonania w dniu 29 marca 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMDNPL00013", b) 790.000 (siedmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDNPL00013", c) 975.170 (dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu siedemdziesięciu) akcji serii C, pod warunkiem dokonania w dniu 29 marca 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMDNPL00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MEDIANPOL" i oznaczeniem "MDN"; 3) określić dzień 28 marca 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 975.170 (dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu siedemdziesięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MEDIAN POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDNPL00021". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d23v4t8

Podziel się opinią

Share
d23v4t8
d23v4t8