Trwa ładowanie...
d1n9b8m

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki POSITIVE ADVISORY

...

Share
d1n9b8m

27.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki POSITIVE ADVISORY

Uchwała Nr 279/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki POSITIVE ADVISORY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 marca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.196.403 (pięciu milionów stu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki POSITIVE ADVISORY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 30 marca 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPSTAD00010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "POSITIVE" i oznaczeniem "POS"; 3) określić dzień 29 marca 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.196.403 (pięciu milionów stu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu trzech) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki POSITIVE ADVISORY
S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPSTAD00069". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1n9b8m

Podziel się opinią

Share
d1n9b8m
d1n9b8m