Trwa ładowanie...
d4avk92

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki E-KANCELARIA

...

Share
d4avk92

02.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie obligacji spółki E-KANCELARIA

Uchwała Nr 464/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii L spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 7 maja 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 4.300 (czterech tysięcy trzystu) obligacji na okaziciela serii L spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00136"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKA0215". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4avk92

Podziel się opinią

Share
d4avk92
d4avk92