Trwa ładowanie...
d1gyy61

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki KREDYT INKASO

...
Share
d1gyy61

10.04. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji spółki KREDYT INKASO

Uchwała Nr 335/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii U01 i U02 spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 13 kwietnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.: a) 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) obligacji serii U01 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKRINK00105", b) 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji serii U02 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKRINK00113"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KRI0116", 3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KR20116". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1gyy61

Podziel się opinią

Share
d1gyy61
d1gyy61