Trwa ładowanie...
d17vaa2

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki RODAN SYSTEMS SA

...

Share
d17vaa2

26.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie obligacji spółki RODAN SYSTEMS SA

Uchwała Nr 1119/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki RODAN SYSTEMS S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30.000 (trzydziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki RODAN SYSTEMS S.A. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRDNST00035"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ROD0813". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d17vaa2

Podziel się opinią

Share
d17vaa2
d17vaa2