Trwa ładowanie...
d15zhh6

GPW: Pierwsze notowanie pda spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL

...

Share
d15zhh6

15.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie pda spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL

Uchwała Nr 60/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLALSMC00032"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALEJA-PDA" i oznaczeniem "ALSA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d15zhh6

Podziel się opinią

Share
d15zhh6
d15zhh6