Trwa ładowanie...
d28tevl

GPW: pierwszy dzień notowań akcji CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

...

Share
d28tevl

20.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Uchwała Nr 1327/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 grudnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCCS0000012": a) 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji serii A, b) 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji serii B, c) 391.000 (trzystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą
skróconą "CCS" i oznaczeniem "CCS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d28tevl

Podziel się opinią

Share
d28tevl
d28tevl